Amics Closos

Associació d'Amics dels Closos de Can Gaià

amicsclosos@gmail.com

 
 
AMICS dels Closos
Fer-se Amic / Amiga
  Associació
  Junta Directiva
  Socis d'Honor
 

Socis fundadors

  Beca
  Estatuts (pdf)
 

les Xarxes
Blog
Facebook
Twiter
 
els CLOSOS DE CAN GAIÀ
  Jaciment
  Projecte Closos
  Equip Closos
  Publicacions
 
 
JORNADES estudis locals
  III Jornades
  IV Jornades
  V Jornades

SOCIS FUNDADORS

Els socis fundadors són aquells que signaren l’acte de fundació de la present associació.

  • Bartomeu Salvà i Simonet.

  • PereBennàssar i Bennàssar.

  • Pere Massutí i Nicolau.

  • Bartomeu Pou i Jaume.

  • Franciso José Noguera i Puerta.

  • Miquel Àngel Vicens i Siquier

Tenen dret d’assistir i participar amb veu, però sense vot, en les reunions de la Junta directiva que considerin, especialment si el president o vicepresident els convoca. En casos excepcionals i amb l’aprovació de la meitat més un dels membres assistents a dita Junta, podran participar-hi amb veu i vot.